Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Komunikat dotyczący Zapisów na specjalności
Notice for: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Date of publication: 11/19/2020
Date of validity: 12/1/2020
Contents:
        Szanowni Państwo,

Rozpoczynamy turę zapisów na specjalności dla kierunków, które w przyszłym semestrze dokonują jej wyboru za pośrednictwem Platformy USOS-web.

Zapisy będą trwały od 23 do 29 listopada 2020 r.

Prosimy Państwa o zapoznanie się z Instrukcją wyboru specjalności w systemie USOSWeb i zarejestrowanie się na specjalności.

Instrukcja została udostępniona na stronie: https://usosweb.dsw.edu.pl/userfiles/file/instrukcje/instrukcja_wyboru_specjalnosci.pdf

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zawartą umową o świadczenie usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu, uruchomienie przez Uczelnię specjalności na danym kierunku studiów jest uzależnione od zgłoszenia się odpowiedniej liczby studentów i podjęcia przez nich nauki na danej specjalności. Szczegółowe zasady precyzuje Regulamin studiów w § 13 ust. 9, a zgodnie z nim, w przypadkach, gdy liczba studentów, którzy zapisali się na wybraną specjalność jest mniejsza niż 15 osób, dana specjalność może nie być uruchomiona. W takiej sytuacji student wybiera inną spośród uruchomionych specjalności.

W związku z powyższym w trakcie rejestracji możecie Państwo wybrać maksymalnie 2 specjalności, a następnie można ustalić ich priorytety, tzw. specjalność pierwszego i drugiego wyboru. Domyślnie priorytet zostaje przyznany według kolejności zapisów na określoną specjalność.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia i szczegółowych informacji związanych ze specyfiką specjalności, zachęcamy do kontaktu z Tutorem Państwa grupy lub Dyrektorem Programowym Kierunku.

Łączę wyrazy szacunku,

dr Joanna Minta, prof. DSW

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych
      
Author: Leciejewska Elżbieta
Harmonogramy DSW v. 4.3.0 b25 Copyright (c) 2020 APR System