Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Komunikat w sprawie ważności legitymacji studenckich
Notice for: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Date of publication: 3/26/2021
Date of validity: 4/30/2021
Contents:
        
Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz.U. 2020, poz. 695), na podstawie art. 63 ust. 4, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich.

Tym samym, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

Obecnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r., następuje dalsze ograniczenie funkcjonowania uczelni przez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz kształcenie doktorantów.

Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności legitymacji po zakończeniu semestru zimowego 2021/2022 – Państwa dokumenty pozostają ważne.

W indywidualnych przypadkach, w celu zasięgnięcia informacji w tym zakresie, bardzo prosimy o kontakt z Dziekanatem, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w wyznaczonych godzinach pracy działu.
      
Author: Leciejewska Elżbieta
Harmonogramy DSW v. 4.3.0 b27 Copyright (c) 2020 APR System