Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: INSTRUKCJA OGÓLNA - LOGOWANIE - poczta DSW
Notice for: Dolnośląska Szkoła Wyższa
Date of publication: 3/19/2020
Date of validity: 9/30/2020
Contents:
        Szanowni Pańswo, 

poniżej instrukcja logowania

E-mail tworzony jest w postaci:
• indeks@student.dsw.edu.pl – Studia I i II stopnia,
• p-indeks@student.dsw.edu.pl – Studia podyplomowe,
• imie.nazwisko@student.dsw.edu.pl – Studia doktoranckie.

Hasło pierwszego logowania tworzone jest wg wzoru:
AxxBddrr!#, gdzie:
• A – Pierwsza litera imienia,
• xx – Dwie ostatnie cyfry numeru indeksu,
• B – Pierwsza litera nazwiska,
• dd - Dzień urodzin (jeżeli jest mniejszy niż 10, to z przodu dodajemy 0, np. 03),
• rr - Dwie ostatnie cyfry roku urodzenia.

Uwaga! Jeżeli imię lub nazwisko rozpoczyna się polskim znakiem, to zastępujemy go literą łacińską,
np. Ł -> L, Ś -> S.
Dla Łukasza Kowalskiego, urodzonego 08.12.1990 roku, z numerem indeksu 1234 – hasło wygląda
następująco: L34K0890!#.

Pierwsze logowanie do Microsoft Office 365
Logujemy się otrzymanymi danymi na stronie internetowej https://portal.office.com.
1. Pojawi się kreator nowego hasła.
2. Należy wpisać wygenerowane hasło, a następnie nowe hasło.
Nowe hasło musi spełniać wymagania:
• Minimum 8 znaków,
• Musi zawierać małą i dużą literę,
• Musi zawierać cyfrę i znak specjalny,
• Nie może zawierać imienia, nazwiska, nr indeksu
3. Po zmianie hasła pojawi się informacja „Potrzeba więcej informacji”, w tym miejscu należy
podać inny adres e-mail lub nr telefonu. Dane te nie są widoczne dla innych użytkowników,
wymagane są do procedury resetowania zapomnianego hasła.
4. Po weryfikacji podanych danych, można uruchomić skrzynkę Outlook OWA.
5. Przy logowaniu należy wybrać strefę czasową: (UTC+01:00) Sarajevo, Skopje,
      
Author: Leciejewska Elżbieta
Harmonogramy DSW v. 4.3.0 b19 Copyright (c) 2020 APR System